×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 446

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych (wtórnik), to dokument niezbędny przy projektowaniu wszystkich budynków lub obiektów budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Niniejszy dokument wykonuje uprawniony geodeta. Mapa do projektu nie może być wykonana przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz pomiarów w terenie, geodeta nanosi aktualny stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem wszystkich istniejących elementów naziemnych (tj. usytuowanie zieleni wysokiej, sieci uzbrojenia wraz z rzędnymi wysokościowymi, ukształtowanie terenu, linie rozgraniczające terenu, osie dróg, linie zabudowy, etc.) a także elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Na mapie do projektu architekt wykonuje projekt zagospodarowania działki. Dokument ten jest niezbędny m.in. do uzgodnienia projektu w ZUD. Przyjmuje się, iż ważność mapy warunkują ewentualnie zaistniałe zmiany, jednak w większości przypadków urzędy akceptują mapy nie starsze niż 6 miesięcy.

Mapy do celów projektowych wykonujemy w formie:

  1. analogowej (papier, folia)
  2. numerycznej:
  • wektorowej(*.dwg lub *.dxf)
  • rastrowej (*.tiff)
  • hybrydowej