×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 446

Tyczenie projektów budowlanych

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. sieci lub przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) wymagają geodezyjnego wyznaczenia granic, tzw. tyczenia. W zależności od stopnia skomplikowania budowli podział działki odbywa się jednorazowo lub wieloetapowo (każda kondygnacja oddzielnie). Wytyczenie granic działki polega na wskazaniu na gruncie miejsca położenia charakterystycznych punktów budynku (zwykle narożniki lub osie ścian) oraz w miarę potrzeby wskazanie wysokości poziomu podłogi parteru a w wypadku sieci lub przyłączy punkty zmiany trasy (załamań). Efektem wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz szkic tyczenia.

Profesjonalne wytyczanie budynku, granic działki – Stargard

Przed rozpoczęciem budowy, istotne jest wytyczenie granic działki. Pomaga to uniknąć sporów z sąsiadami i zapewnia, że budowa będzie prowadzona w odpowiednich miejscach. Jeśli chodzi o wytyczenie granic działki, nasza firma zajmuje się tym profesjonalnie. Swoje usługi realizujemy m.in. na terenie Stargardu. Pracownicy Geometr mają duże doświadczenie w wytyczaniu budynku lub terenu, dlatego możemy zagwarantować satysfakcję z wykonanej pracy. Wytyczenie budynku jest kluczowym etapem w procesie budowy. Właściwe jego wykonanie pozwala uniknąć błędów, które mogłyby prowadzić do kosztownych poprawek. Wykonujemy też podziały działki, będące konieczne, gdy właściciel chce podzielić swój teren na mniejsze części. Podział działki może być również przydatny w przypadku dziedziczenia nieruchomości przez kilku spadkobierców. Zachęcamy do kontaktu wszystkich mieszkańców Stargardu i okolicznych miejscowości.