×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 446

Tyczenie projektów budowlanych

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. sieci lub przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie, tzw. tyczenia.

W zależności od stopnia skomplikowania budowli odbywa się ono jednorazowo lub wieloetapowo (każda kondygnacja oddzielnie). Wytyczenie polega na wskazaniu na gruncie miejsca położenia charakterystycznych punktów budynku (zwykle narożniki lub osie ścian) oraz w miarę potrzeby wskazanie wysokości poziomu podłogi parteru a w wypadku sieci lub przyłączy punkty zmiany trasy (załamań).

Efektem wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz szkic tyczenia.