×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 446

Wznowienie granic nieruchomości stanowi postępowanie przed urzędami w celu ustalenia granic danej nieruchomości w momencie, gdy uprzednio podlegały rozgraniczeniu nieruchomości, jednak ustalenie granic jest niemożliwe ze względu na brak znaków na gruncie.Czynności może podjąć się tylko geodeta upoważniony. Wznowienie granic…
Mapa geodezyjna (wtórnik), to dokument niezbędny przy projektowaniu wszystkich obiektów budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Mapy geodezyjne wykonuje wyłącznie uprawniony geodeta. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz pomiarów w terenie, specjalista nanosi aktualny stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem wszystkich…
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. sieci lub przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) wymagają geodezyjnego wyznaczenia granic, tzw. tyczenia. W zależności od stopnia skomplikowania budowli…
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek właściciela. Polega na wydzieleniu w obrębie granic danej nieruchomości nowej działki i przeniesieniu jej własności na rzecz nowego właściciela. Postępowanie to reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, oraz Rozporządzenie…
Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.Inwentaryzacja ta ma…
Rozgraniczenie nieruchomości stanowi postępowanie przed urzędami w celu ustalenia granic danej nieruchomości w momencie, gdy stały się one sporne lub w przypadku braku informacji nt. stanu prawnego. Czynności może podjąć się tylko geodeta upoważniony. Rozgraniczenie ma na celu ustalenie rzeczywistych…

Profesjonalne usługi geodezyjne – Stargard

Nasza firma Geometr, działająca w Zachodniopomorskim, oferuje szeroki zakres usług geodezyjnych. Zajmujemy się profesjonalnymi pomiarami oraz analizą, które są niezbędne przy realizacji rozmaitych projektów budowlanych czy inwestycyjnych. Usługi geodezyjne obejmują m.in. określanie granic i podział działek, sporządzanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacje powykonawcze. Zajmują się tym wykwalifikowani fachowcy, dzięki czemu możemy zagwarantować zadowolenie. Usługi geodezyjne realizujemy na terenie województwa zachodniopomorskiego np. w Stargardzie. Wspieramy inwestorów na każdym etapie realizacji projektów, dlatego jeśli szukają Państwo doświadczonego przedsiębiorstwa, świadczącego usługi geodezyjne w regionie zachodniopomorskim m.in. w Stargardzie, zachęcamy do kontaktu.