×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 446

Wznowienie granic nieruchomości stanowi postępowanie przed urzędami w celu ustalenia granic danej nieruchomości w momencie, gdy uprzednio podlegały rozgraniczeniu nieruchomości, jednak ustalenie granic jest niemożliwe ze względu na brak znaków na gruncie.Czynności może podjąć się tylko geodeta upoważniony. Wznowienie granic…
Mapa do celów projektowych (wtórnik), to dokument niezbędny przy projektowaniu wszystkich budynków lub obiektów budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Niniejszy dokument wykonuje uprawniony geodeta. Mapa do projektu nie może być wykonana przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej. Na podstawie przeprowadzonej wizji…
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. sieci lub przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie, tzw. tyczenia. W zależności od stopnia skomplikowania…
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek właściciela. Polega na wydzieleniu w obrębie granic danej nieruchomości nowej działki i przeniesieniu jej własności na rzecz nowego właściciela. Postępowanie to reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, oraz Rozporządzenie…
Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.Inwentaryzacja ta ma…
Rozgraniczenie nieruchomości stanowi postępowanie przed urzędami w celu ustalenia granic danej nieruchomości w momencie, gdy stały się one sporne lub w przypadku braku informacji nt. stanu prawnego. Czynności może podjąć się tylko geodeta upoważniony. Rozgraniczenie ma na celu ustalenie rzeczywistych…