×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 446

Wznowienie granic nieruchomości

Wznowienie granic nieruchomości stanowi postępowanie przed urzędami w celu ustalenia granic danej nieruchomości w momencie, gdy uprzednio podlegały rozgraniczeniu nieruchomości, jednak ustalenie granic jest niemożliwe ze względu na brak znaków na gruncie.Czynności może podjąć się tylko geodeta upoważniony.  Wznowienie granic ma na celu ustalenie rzeczywistych granic nieruchomości poprzez dookreślenie umiejscowienia punktów oraz linii granicznych, uzupełnienie braku graniczenia znakami na gruncie oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji (protokół graniczny). W zależności od potrzeb rozgraniczeniom podlegają wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.