×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 446

Rozgraniczanie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości stanowi postępowanie przed urzędami w celu ustalenia granic danej nieruchomości w momencie, gdy stały się one sporne lub w przypadku braku informacji nt. stanu prawnego.

Czynności może podjąć się tylko geodeta upoważniony.  Rozgraniczenie ma na celu ustalenie rzeczywistych granic nieruchomości poprzez określenie umiejscowienia punktów oraz linii granicznych, wykonanie graniczenia znakami na gruncie oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji (protokół graniczny lub akt ugody) W zależności od potrzeb rozgraniczeniom podlegają  wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.